camket
| |
|

Máy bộ đàm


Máy bộ đàm cầm tay Kenwood TH-K20A (New)
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Máy bộ đàm cầm tay HYT TC-508
2.237.400 VNĐ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Máy bộ đàm cầm tay OK-868 New
1.441.880 VNĐ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Máy bộ đàm ICOM IC-V80 (Phiên bản 50D01)
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Máy bộ đàm ICOM IC-V80 (Phiên bản 60)
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Máy bộ đàm Kenwood TM 281A
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:Bảo hành 12 tháng
Máy bộ đàm sóng ngắn HF Kenwood TK-90 có thể tích hợp định vị vệ tinh
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Máy bộ đàm Icom IC - F1000
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Máy bộ đàm kỹ thuật số Kenwood NX-340
5.966.400 VNĐ
 Giao hàng miên phí
Bảo hành:12 tháng
Máy bộ đàm hàng hải Icom GM1600E (Phiên bản 31)
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Máy bộ đàm hàng hải ICOM IC-M88 (Phiên bản 12FM)
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:Đã dừng sản xuất
Máy bộ đàm ICOM IC-G80 (Phiên bản 3)
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Máy bộ đàm ICOM IC-G80 (Phiên bản 2)
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Máy bộ đàm ICOM IC-G80 (Phiên bản 1)
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Máy bộ đàm ICOM IC-U82 (Phiên bản 23D01)
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Máy bộ đàm ICOM IC-U82 (Phiên bản 23)
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Máy bộ đàm ICOM IC-V82 (Phiên bản 23D01)
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Máy bộ đàm ICOM IC-U80 (Phiên bản 1)
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Máy bộ đàm ICOM IC-U80 (Phiên bản 2)
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Máy bộ đàm hàng hải ICOM M88 (Phiên bản 2)
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Máy bộ đàm sóng HF ICOM 710
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Máy bộ đàm gắn xe ICOM  2100H
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Máy bộ đàm trạm Motorola GM-3188 UHF (45W)
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Máy bộ đàm di động - gắn xe Motorola GM338 UHF(45W)
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Máy bộ đàm di động - gắn xe Motorola GM338 UHF(25W)
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Máy bộ đàm di động - gắn xe Motorola GM338 VHF(45W)
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Máy trạm chuyển tiếp tín hiệu Motorola CDR500 Repeater (45W)
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Máy trạm chuyển tiếp tín hiệu Motorola CDR700 Repeater (45W)
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 Tháng
Máy bộ đàm cầm tay Motorola MagOne A8  UHF
Liên hệ
 Miễn phí vận chuyển
Bảo hành:12 tháng
Máy bộ đàm cầm tay Motorola CP1300 VHF(Pin Lithium Ion)
Liên hệ
 Miễn phí vận chuyển
Bảo hành:12 tháng
Bộ đàm cầm tay Motorola GP3188 UHF( Pin Nithium Ion)
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Máy bộ đàm cầm tay Motorola GP328 VHF (Pin NiMH)
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Bộ đàm cầm tay Motorola GP3188 VHF (Pin NiMH)
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Máy bộ đàm cầm tay Motorola GP328 UHF( Pin NiMH)
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Máy bộ đàm cầm tay Motorola GP328 UHF( Pin Lithium Ion)
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Máy bộ đàm cầm tay Motorola GP338 UHF(Pin chống cháy nổ)
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Máy bộ đàm cầm tay Kenwood TK-2212 / TK-3212
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Máy trạm chuyển tiếp tín hiệu Motorola CDR500 Repeater (25W)
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Máy bộ đàm trạm Motorola GM-3188 VHF (45W)
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Máy bộ đàm cầm tay Kenwood TK2407 / TK-3407
4.226.200 VNĐ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Máy bộ đàm trạm ICOM IC-2300H
Liên hệ
 Vận chuyển miễn phí
Bảo hành:Bảo hành 12 tháng
Máy bộ đàm MOTOROBO Motorola XiR P8200/8208
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Máy bộ đàm di động -gắn xe kỹ thuật số MOTOROBO Motorola XiR M8220/8228
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Đồng hồ đo công suất DIAMOND SX-600
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:6 tháng
Đồng hồ đo công suất DIAMOND SX-100
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:6 tháng
Máy bộ đàm số Nexedge - Kenwood NX - 220/320
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Máy bộ đàm số Nexedge - Kenwood NX - 200/300
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Máy bộ đàm số NEXEDGE Kenwood NXR-700/800
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Máy bộ đàm số Nexedge - Kenwood NXR- 710/810
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Máy bộ đàm số Nexedge - Kenwood NX - 700H/800H
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Máy bộ đàm tram / gắn xe Kenwood TM-V71A hai băng tần VHF/UHF
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Máy bộ đàm Kenwood TK- 2360/3360
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Máy bộ đàm đa băng tần TS-2000 HF / 50 / 144 / 440 / 1200* MHz
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Máy bộ đàm cầm tay Motorola GP328Plus
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Máy bộ đàm cầm tay Motorola GP338Plus
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Máy bộ đàm Kenwood TK 7160H /TK 8160H
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Kenwood TH-F7E
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 months
Máy bộ đàm Kenwood TS-480SAT HF
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Máy bộ đàm cầm tay TK-2207 / TK-3207
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Bộ đàm cầm tay Kenwood TK-2107/3107
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Bộ đàm cầm tay Kenwood TH-K2AT
Liên hệ
 Ngừng sản xuất
Bảo hành:12 tháng
Thiết bị Radar hàng hải  ICOM MR-1200TII
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Máy bộ đàm cầm tay Motorola GP328 VHF (Pin Lithium Ion)
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Máy bộ đàm cầm tay Motorola GP338 VHF (Pin NiMH)
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Máy bộ đàm di động - gắn xe Motorola GM338 VHF(25W)
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Máy bộ đàm TK-2168 / TK-3168
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Trạm chuyển tiếp sóng Kenwood TKR-750 / TKR-850
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng

Nhận tin khuyến mại
Điền Email để nhận thông tin khuyến mại

Thủ thuật
Máy định vị, thiết bị định vị Kenwood certify Motorola certify
Đại lý
GỌI MUA HÀNG
(84-04) 3773 5884 (3 line)
Báo giá: tdcmail@hn.vnn.vn
0983.239.623 | 0913.222.224 Hãy gọi cho chúng tôi để được tư vấn nhanh nhất