camket
| |
|

Máy bộ đàm


Máy bộ đàm cầm tay Kenwood TH-K20A (New)
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Máy bộ đàm cầm tay HYT TC-508
2.237.400 VNĐ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Máy bộ đàm ICOM IC-V80 (Phiên bản 50D01)
2.486.000 VNĐ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Máy bộ đàm ICOM IC-V80 (Phiên bản 60)
2.305.200 VNĐ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Máy bộ đàm Kenwood TM 281A
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:Bảo hành 12 tháng
Máy bộ đàm sóng ngắn HF Kenwood TK-90 có thể tích hợp định vị vệ tinh
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Máy bộ đàm kỹ thuật số Kenwood NX-340
5.966.400 VNĐ
 Giao hàng miên phí
Bảo hành:12 tháng
Máy bộ đàm hàng hải Icom GM1600E (Phiên bản 31)
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Máy bộ đàm hàng hải ICOM IC-M88 (Phiên bản 12FM)
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Máy bộ đàm ICOM IC-G80 (Phiên bản 3)
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Máy bộ đàm ICOM IC-G80 (Phiên bản 2)
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Máy bộ đàm ICOM IC-G80 (Phiên bản 1)
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Máy bộ đàm ICOM IC-U82 (Phiên bản 23D01)
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Máy bộ đàm ICOM IC-U82 (Phiên bản 23)
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Máy bộ đàm ICOM IC-V82 (Phiên bản 23D01)
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Máy bộ đàm ICOM IC-U80 (Phiên bản 1)
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Máy bộ đàm ICOM IC-U80 (Phiên bản 2)
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Máy bộ đàm hàng hải ICOM M88 (Phiên bản 2)
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Máy bộ đàm sóng HF ICOM 710
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Máy bộ đàm gắn xe ICOM  2100H
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Máy bộ đàm trạm Motorola GM-3188 UHF (45W)
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Máy bộ đàm di động - gắn xe Motorola GM338 UHF(45W)
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Máy bộ đàm di động - gắn xe Motorola GM338 UHF(25W)
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Máy bộ đàm di động - gắn xe Motorola GM338 VHF(45W)
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Máy trạm chuyển tiếp tín hiệu Motorola CDR500 Repeater (45W)
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Máy trạm chuyển tiếp tín hiệu Motorola CDR700 Repeater (45W)
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 Tháng
Máy bộ đàm cầm tay Motorola MagOne A8  UHF
Liên hệ
 Miễn phí vận chuyển
Bảo hành:12 tháng
Máy bộ đàm cầm tay Motorola CP1300 VHF(Pin Lithium Ion)
Liên hệ
 Miễn phí vận chuyển
Bảo hành:12 tháng
Bộ đàm cầm tay Motorola GP3188 UHF( Pin Nithium Ion)
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Máy bộ đàm cầm tay Motorola GP328 VHF (Pin NiMH)
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Bộ đàm cầm tay Motorola GP3188 VHF (Pin NiMH)
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Máy bộ đàm cầm tay Motorola GP328 UHF( Pin NiMH)
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Máy bộ đàm cầm tay Motorola GP328 UHF( Pin Lithium Ion)
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Máy bộ đàm cầm tay Motorola GP338 UHF(Pin chống cháy nổ)
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Máy bộ đàm cầm tay Kenwood TK-2212 / TK-3212
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Máy trạm chuyển tiếp tín hiệu Motorola CDR500 Repeater (25W)
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Máy bộ đàm trạm Motorola GM-3188 VHF (45W)
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Máy bộ đàm cầm tay Kenwood TK2407 / TK-3407
4.226.200 VNĐ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Máy bộ đàm trạm ICOM IC-2300H
Liên hệ
 Vận chuyển miễn phí
Bảo hành:Bảo hành 12 tháng
Máy bộ đàm MOTOROBO Motorola XiR P8200/8208
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Máy bộ đàm di động -gắn xe kỹ thuật số MOTOROBO Motorola XiR M8220/8228
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Đồng hồ đo công suất DIAMOND SX-600
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:6 tháng
Đồng hồ đo công suất DIAMOND SX-100
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:6 tháng
Máy bộ đàm số Nexedge - Kenwood NX - 220/320
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Máy bộ đàm số Nexedge - Kenwood NX - 200/300
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Máy bộ đàm số NEXEDGE Kenwood NXR-700/800
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Máy bộ đàm số Nexedge - Kenwood NXR- 710/810
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Máy bộ đàm số Nexedge - Kenwood NX - 700H/800H
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Máy bộ đàm tram / gắn xe Kenwood TM-V71A hai băng tần VHF/UHF
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Máy bộ đàm Kenwood TK- 2360/3360
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Máy bộ đàm đa băng tần TS-2000 HF / 50 / 144 / 440 / 1200* MHz
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Máy bộ đàm cầm tay Motorola GP328Plus
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Máy bộ đàm cầm tay Motorola GP338Plus
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Máy bộ đàm Kenwood TK 7160H /TK 8160H
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Kenwood TH-F7E
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 months
Máy bộ đàm Kenwood TS-480SAT HF
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Máy bộ đàm cầm tay TK-2207 / TK-3207
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Bộ đàm cầm tay Kenwood TK-2107/3107
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Bộ đàm cầm tay Kenwood TH-K2AT
Liên hệ
 Ngừng sản xuất
Bảo hành:12 tháng
Thiết bị Radar hàng hải  ICOM MR-1200TII
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Máy bộ đàm cầm tay Motorola GP328 VHF (Pin Lithium Ion)
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Máy bộ đàm cầm tay Motorola GP338 VHF (Pin NiMH)
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Máy bộ đàm di động - gắn xe Motorola GM338 VHF(25W)
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Máy bộ đàm TK-2168 / TK-3168
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Trạm chuyển tiếp sóng Kenwood TKR-750 / TKR-850
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng

Nhận tin khuyến mại
Điền Email để nhận thông tin khuyến mại
Máy định vị, thiết bị định vị Kenwood certify Motorola certify
Đại lý
GỌI MUA HÀNG
(84-04) 3773 5884 (3 line)
Báo giá: tdcmail@hn.vnn.vn
0983.239.623 | 0913.222.224
|
|