camket
| |
|

Ống nhòm


Ống nhòm Fomei 7-21x40 TERRA Zoom (Hãng Fomei-Nga)
3.570.800 VNĐ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Ống nhòm Steiner Marine 8x30 ( Ống nhòm chính hãng sản xuất tại Đức )
14.690.000 VNĐ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Ống nhòm du lịch steiner Safari 10x26 ( Ống nhòm chính hãng sản xuất tại Đức)
8.113.400 VNĐ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Ống nhòm Fomei 7x50 TERRA (Hãng Fomei-Nga)
2.621.600 VNĐ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Ống nhòm Fomei 7x50 ZCF Mariner( Hãng Fomei - Nga )
4.746.000 VNĐ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Ống nhòm Fomei 8x56 FORESTER (Hãng Fomei-Nga)
4.972.000 VNĐ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Ống nhòm đêm 2 mắt Bushnell 2.5X42
18.645.000 VNĐ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Ống nhòm Fomei 20x50 TERRA (Hãng Fomei-Nga)
3.118.800 VNĐ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Ống nhòm Fomei 8-24x50 TERRA (Hãng Fomei-Nga)
3.796.800 VNĐ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Ống nhòm nhìn xa Fomei 20-60X60 Zoom Spoting (Fomei -Nga)
9.944.000 VNĐ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Ống nhòm Fomei 10x50 ZCF Mariner( Hãng Fomei - Nga )
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Ống kính thiên văn FOMEI 700 ASTRO (hãng Fomei-Nga)
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Ống nhòm nhìn xa cao cấp Fomei 20-60x60 LEADER A/S (có thể gắn Camera) Fomei -Nga
14.916.000 VNĐ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Ống nhòm Fomei 12x50 TERRA (Hãng Fomei-Nga)
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Ống nhòm ngày Fomei 8x50 DCF LEADER WR (có thể gắn Camera) (Hãng Fomei-Nga)
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Ống nhòm ngày Steiner Police 10x50 (Ống nhòm chính hãng sản xuất tại Đức)
24.521.000 VNĐ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Ống nhòm một mắt Fomei 15-45x60 Zoom Spoting Scope( Hãng Fomei - Nga )
7.458.000 VNĐ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Ống nhòm đêm tích hợp Camera 100
12.430.000 VNĐ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Ống nhòm ngày Bushnell Falcon 7x35
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Ống nhòm Terronic 10x25 (Hãng Fomei-Nga)
Liên hệ
 Hết hàng
Bảo hành:12 tháng
Ống kính viến vọng Swarovski  HD-ATS-80 HD kèm mắt kính 20x60
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Ống nhòm đo khoảng cách, chiều cao Laser 1000
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Ống nhòm nhìn đêm hai mắt NV 3x42
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Ống nhòm tích hợp camera Sony Dev-50V
Liên hệ
 
Bảo hành:12 tháng
Thiết bị quan sát ảnh nhiệt Thermal 38 (Sản xuất tại Nga)
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Ống nhòm hồng ngoại nhìn đêm M3X (Nga sản xuất)
8.972.200 VNĐ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:Chính hãng - Đã bao gồm VAT
Ống nhòm hồng ngoại nhìn đêm Storm 2
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Ống nhòm nhìn đêm NV 4x50 (S/x tại Nga/Belarus)
12.430.000 VNĐ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Ống nhòm đêm kỹ thuật số VIEW 5x42 (Sản xuất tại Nga)
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Ống nhòm nhìn đêm gắn hồn ngoại Storm 1 Yellow
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Ống nhòm đêm một mắt NV 2x28 có khe gắn súng
12.271.800 VNĐ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Ống nhòm đêm NV 1x24 (s/x tại Nga)
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Ống nhòm nhìn đêm một mắt NV1x24 (Sản xuất tại Nga/Belarus)
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Ống nhòm một mắt Fomei 6x10( Hãng Fomei - Nga )
3.842.000 VNĐ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Ống nhòm ngày quan sát tầm xa Gladiator
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Ống nhòm Fomei 7x50 ZCF Leader R( Hãng Fomei - Nga )
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Ống nhòm nhìn đêm 2 mắt ATN NVG7 2+
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 Tháng
Ống nhòm đêm kỹ thuật số Bushnell 5x42
18.645.000 VNĐ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Ống nhòm đo khoảng cách Nikon LASER Forestry pro
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Ống kính  ngắm gắn súng Tasco 4x20
723.200 VNĐ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Ống nhòm ngày model Nikon 10-22x50
6.554.000 VNĐ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Ống kính  ngắm gắn súng Bushnell 4x20C
632.800 VNĐ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Ống ngắm gắn súng Tasco 2-6x28E có đèn sáng hỗ trợ (đỏ,xanh)
2.260.000 VNĐ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Ống nhòm ngày có thể gắn Camera Fomei PRO APO 80 (Hãng Fomei - Nga)
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Ống nhòm đo khoảng cách, chiều cao công nghệ Laser  TruPulse 360
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Ống nhòm ngày Bushnell 10x42
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Ống nhòm đo khoảng cách Bushnell Yardage Pro
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Ống nhòm đo khoảng cách Nikon LASER 550A S
Liên hệ
 Hết hàng
Bảo hành:12 tháng
Ống kính viễn vọng Sequoia 20-60x80( sản xuất tại Hàn Quốc)
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Ống nhòm Bushnell 10-22x50
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Ống nhòm đêm S3 /S5
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Ống nhòm đêm 5M
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Ống nhòm đêm C3/X3
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Ống nhòm đêm BG1
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Ống nhòm nhìn đêm NV 5x60 (S/x tại Nga/Belarus)
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Ống nhòm ngày model Nikon 12x50
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Ống nhòm ngày Nikon 7x50 Ex
6.102.000 VNĐ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Ống nhòm ngày Nikon 8x40 Ex
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Ống nhòm ban ngày Nikon Monarch 10x42
11.187.000 VNĐ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Ông nhòm đo khoảng cách Elite-1600
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Ống nhòm ngày tích hợp gắn Camera 8x32 mm Point View’ 8.0 MP
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Ống nhòm đo khoảng cách Bushnell 7x26 Pro 1600
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Ống nhòm Fomei 10x42 ZCF BIRD MC( Hãng Fomei - Nga)
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Ống nhòm Fomei 10x26 DCF BIRD MC
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Ống nhòm hãng Fomei 8x56 DCF LEADER FMC ( Hãng Fomei - Nga )
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Ống nhòm ngoài trời tự động thu tiền xu 25x100 OBSERVER ( Hãng Fomei - Nga)
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Ống nhòm ngày có thể gắn Camera Fomei PRO ED 70 ( Hãng Fomei - Nga )
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Ống nhòm Fomei 10x50 TERRA (Hãng Fomei-Nga)
2.621.600 VNĐ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Ống nhòm Steiner Navigator 7x30  (Ống nhòm chính hãng sản xuất tại Đức)
13.514.800 VNĐ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Ống ngắm gắn súng cao cấp Tactical Aimpoint Model RD3000
2.621.600 VNĐ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Ống kính  ngắm gắn súng RD30CP với 5 loại hồng tâm
1.265.600 VNĐ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Kính ngắm gắn súng Aimpoint (4 kiểu hồng tâm)
1.898.400 VNĐ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Ống ngắm nhìn đêm gắn súng NVRS
25.312.000 VNĐ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Ống kính viễn vọng 15-45x60
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Ống ngắm xa ngoài trời OBSERVER 70 ( Hãng Fomei - Nga)
58.669.600 VNĐ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Ống nhòm quan sát đặt ngoài trời 25x100 mm OBSERVER 100 ( Hãng Fomei - Nga)
142.380.000 VNĐ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Ống nhòm ngày BSA 10x50
1.627.200 VNĐ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Ống nhòm ngày nhỏ gọn BSA 10x25mm
1.310.800 VNĐ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng

Nhận tin khuyến mại
Điền Email để nhận thông tin khuyến mại
Máy định vị, thiết bị định vị Kenwood certify Motorola certify
Đại lý
GỌI MUA HÀNG
(84-04) 3773 5884 (3 line)
Báo giá: tdcmail@hn.vnn.vn
0983.239.623 | 0913.222.224
|
|